اطلاعیه 20 - دریافت فاکتورهای نهایی (غیر حضوری)
اطلاعیه 19 - ثبت شماره حساب - دریافت وجه سپرده
اطلاعیه 18 - تخلیه و تخریب غرف
اطلاعیه 17 - برنامه های جانبی در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی
اطلاعیه 16 - بازگشایی سالن ها – شروع ساخت و ساز، حضور مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان
اطلاعیه 15 - دریافت کارت های شناسایی غرفه داران (غیر حضوری)
اطلاعیه 14 - ارائه چک ضمانت ارزی-ریالی
اطلاعیه 13 - اخذ مجوز غرفه سازی ( به روز رسانی شده - تغییرات)
اطلاعیه 12 - زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان دوره بیستم اعلام شد
اطلاعیه 10 - اخذ مجوز غرفه سازی
اطلاعیه 11 - زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان دوره بیستم احتمالاً به تعویق خواهد افتاد
اطلاعیه 9 - اعلام جانمایی های بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
اطلاعیه 8 - فستیوال ملی معماران و کارفرمایان در نمایشگاه
اطلاعیه 7 - رزرو آگهی های ویژه و درج تبلیغات در کتاب نمایشگاه - تعرفه
اطلاعیه 6 - فرصت طلایی درج تبلیغات در کتاب نمایشگاه – نیم صفحه آگهی
اطلاعیه 5 - تعرفه های حضور در نمایشگاه مصوب سال 1399
اطلاعیه 4 - واریز وجه علی الحساب (99/03/13)
اطلاعیه 3 - ارائه مدارک مورد نیاز – زمان شروع بارگذاری مدارک
اطلاعیه 2 - زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاه آسانسور و پله برقی
اطلاعیه 1- آغاز ثبت نام اینترنتی نمایشگاه