اطلاعیه 5

1399/03/26

تعرفه های حضور در نمایشگاه مصوب سال 1399

 

بنابر اعلام شرکت سهامی نمایشگاه­های بین المللی ج.ا.ا، گرید نمایشگاه صنعت ساختمان تهران  در این دوره (دوره بیستم) نیز همانند دوره قبلی A+ و مبالغ تعرفه و گروه سالن ها  دارای تغییرات به شرح فایل پیوست است. برای دریافت تعرفه می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

توجه به موارد مندرج در فایل زیر ضروری است.

برای دریافت فایل تعرفه کلیک کنید