زمان و مهلت ثبت نام

تمامی متقاضیان واجد شرایطِ حضور در نمایشگاه می توانند برای ثبت نام اینترنتی، در مدت زمان مشخص شده، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.

پیش از آغاز پروسه ثبت نام، زمان دقیق شروع و مهلت ثبت نام از طریق سامانه نمایشگاهی اتاق تعاون ایران به نشانی https://www.iranconfair.ir (تنها مرجع رسمی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران) اطلاع رسانی شده است که بر این اساس، ثبت نام اینترنتی بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 از ساعت 10 صبح آغاز می شود.

ثبت نام اینترنتی پس از آغاز، بدون محدودیت زمانی فعال خواهد بود.